Rize Solucan Gübresi

Rize Solucan Gübresi

Rize Solucan Gübresi

rize solucan gübresi

Çay Üretiminde Solucan Gübresi solucanlar sindirim sistemleri içinde sentezledikleri antibiyotik nitelikli yapılar, aminoasit ve vitaminleri dışkılarına karıştırarak ortaya çıkan gübrenin biyolojik aktivitesini arttırırlar. Böylece bu gübreyle beslenen bitkilerin sağlıklı ve hızlı gelişmelerini sağlarlar. Sözü edilen bu biyolojik stimulatörler diğer hayvansal gübrelere oranla 100 kat daha fazladır. Kimyasal gübrelerde ise hiç bulunmamaktadır.

Rize Solucan Gübresi ayrıca muhteviyatındaki humik asit ve fulvik asit bitki beslemesi için son derece gerekli olan maddelerdir.
Büyükbaş hayvan gübresi ile diğer organik atıkların uygun bir oranda karıştırılması ile elde edilen mamanın Kırmızı Kaliforniya toprak solucanları tarafından tüketilmesi ile üretilmektedir.
Samsun Solucan Gübresi Granüler yapısı toprağın sütrüktürünü düzenleyip havalanmayı sağlarken su tutma kapasitesinin yüksekliği topraktaki su stresini minimize etmektedir.
– Yapısındaki çok sayıda bakteri verildiği topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır, böylece bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırır.
– Hava şartlarının olumsuz etkilerine(don, sıcaklık farkları vb.) karşı bitkiyi korur.
– Kesinlikle yabani ot tohumu içermez.
– Kaliteli, bol verimli ve raf ömrü uzun ürünler elde edilmesini sağlar.
– %100 ekolojik ve non-toksiktir.
– Toprağın Ph,sürtüktür, nem gibi özelliklerinin düzenlenmesini sağlar.
– Bilhassa kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar.
– Asitli, kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir.
– Kokusuzdur.
– Solucan gübresiyle yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.
– Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
– Toprakta uzun süre kalır dolayısıyla bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılar. Besin elementlerini bitkinin ihtiyacına göre tedricen bitkiye kazandırır.

Rize Organik Gübre

samsun solucan gübresi

Rize Solucan Gübresi çok sayıda simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarları ihtiva eder. Bu mikro organizmalar toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerine parçalayarak bitki tarafından alınabilir forma dönüştürürler. Ayrıca azot fiske eden bakteriler havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri enzimler üretim süreci içinde dışkılarına karıştığında çok sayıda ve çeşitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu içermektedir. Bunlar ise bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlar.
Bitkiler için aynı anda hem besin kaynağı hem de büyümeleri için teşvik olarak etkilidir;
Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır,
Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği sekle dönüştürür;
Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;
Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar;
Samsun Solucan Gübresi hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur;
Bitkilerin sağlam kok sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.

Rize Organik Gübre

Rize solucan gübresi normal gübrenin içerisine karıştırılan solucanlar tarafından üretilen gübredir.Tamamen organiktir ve normal gübreye göre toprağı 3kat verimli hale getirir.Toprağın ph değerini dengeler.
Hangi Tür Solucandan Gübre Üretilir?
Solucan gübresi üretiminde kırmızı kaliforniya solucanı ( Eisenia Fetida ) kullanılır.

Rize Solucan Gübresi Çiftliği Nasıl Üretilir?
Normal gübre içerisine karıştırılan kırmızı kaliforniya türü solucanlar için uygun şartlar sağlanmalıdır.Bunun için sürekli akış sistemi, akıllı aydınlatma gibi sistemler kullanılır.Bu sayede solucanların bulunduğu ortam solucanların üremesine fayda sağlar.Solucanlar 6 ay boyunca yemlenerek bekletilir.6 ay sonra gübre kesme işlemi yapılır ve kurutulmaya bırakılır.

Rize Solucan Gübresi organik gübre sınıfına giren gübrelerden bir tanesidir. Solucanların kendileri için hazırlanmış kompostu tüketerek dışkıladıkları gübreye solucan gübresi denir. Fiziki özelliklerinden dolayı boru şeklinde olan solucanlar, kompostu vucutlarından geçirirler ve bu aşamada gübreye solöm sıvısı denilen sıvıyı enjekte ederler, bu sıvı günümüzde kozmetik sektöründe de çok etkili bir rol oynar. Aynı zamanda solucanlar gübreye 38 çeşit enzim salgılarlar.