Bafra Solucan Gübresi

Bafra Solucan Gübresi

Bafra Deltası, Kızılırmak nehrinin yüzyıllar boyu Anadolu’nun içlerinden taşıdığı alüvyonlarla meydana gelmiştir. İlçe merkezi deltanın ortasında olup, ekonomisi tarıma dayalıdır. Bafra Ovası, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisidir. Kızılırmak nehrinin suladığı verimli topraklara sahiptir.

TarsolFarm    ailesi olarak yaptığımız analizde     Yaklaşık 70.000 hektar tarım arazisine sahip olan Bafra Ovasında nüfusun yarısına yakını kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçe merkezinde yaşayanların çoğu, doğrudan tarımla uğraşmakta veya tarımsal küçük sanayi iş kollarında çalışarak ya da tarıma dayalı ticari faaliyette bulunarak geçimini sağlamaktadır. Yani tarım kesiminde yaşanan zorluklar ve krizler Bafra’nın ekonomisine direkt etki etmektedir.

Bafra Solucan Gübresi olarak bu nedenle Bafra tarımında acilen bazı tedbirler alınmalıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1-     Arazi toplulaştırma çalışmaları acilen bitirilmelidir.

2-     Bafra Ovası ve Dağköy Barajı Sulama inşaatına hız verilmeli, sulanmayan arazi kalmamalıdır.

3-     Tütüncülük, sözleşmeli üretim şeklinde mutlaka canlandırılmalıdır.

4-     Çeltikte destekleme oranları yükseltilmeli, fiyat ayarlaması amacıyla ithalat yapılmamalıdır.

5-     Rusya pazarı değerlendirilmeli, bu konuda devletin öncülüğünde gerekli organizasyonlar kurulmalıdır.

6-     Kooperatifçilik yasaları değiştirilerek cazip hale getirilmelidir.

7-     Sera organize sanayi kurulmalıdır.

8-     Tarıma dayalı sanayi teşvik edilmelidir.

9-     Organik tarım özendirilmeli ve üretilecek organik ürünlerin pazarlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Bu madelerde de bize düşen görev organik tarım için gerekli samsun organik gübre kullanımını doğru besleme ile en kaliteli sağlıklı ürünlerin sofralara gitmesidir.

Samsun Solucan Gübresi toprak düzenliyici özelliği ile bizimle irtibata geçip ziraat mühendisimiz eşliğinde bitkilerininzi doğru besleme ile kaliteli ürün alın.