Sinop Solucan Gübresi

Sinop Solucan Gübresi

Bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlayan makro, mikro,iz elementlerden oluşan bitki besinlerini içerir. Topraktaki alınamayan bitki besin elementlerini alınabilir forma dönüştürür. Ürün miktarında artış sağlar.

Sinop Solucan Gübresi ’nin uygulamaları ile önemli bitki hastalık etmeni fungus (mantar) ve bakterilerin oluşturduğu bakteriyal ve fungal hastalıklara karşı önleyici etki göstererek bitkiyi hastalıklara karşı korur.

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (Sölom Sıvısı) gübreye geçirir ve bu sıvı; bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Bitki hücre duvarlarının kalınlaşmasını sağlayarak, emici tip ağız yapısına sahip böceklerin (meyve sinekleri, aphids vs.) bitki dokusunu delerek bitki özünü içmesini engelleyerek zararlarına karşı bitkiyi korur.

Kompostlaşmış biyotik etmenlerin Solucan Gübresinde bulunması sebebiyle bitkinin büyümesine etken olan proteinli (azotlu) bileşikler içerir.

İşte Mucizenin Tanımı Budur!

Sinop Solucan Gübresi Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde; toprağıganik maddece zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, Organik Samsun Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Sinop Solucan Gübresi

 • Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
 • Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.
 • Bitkide direnç, hız, büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
 • Verim artışı sağlar.
 • Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
 • Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.
 • Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerinitadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
 • Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Su stresini minimuma indirir.
 • Toprağın pH`ını düzenler. Bitki tarafından normal koşullar altında kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alimin, kolaylaştırır.
 • Yabancı ot tohumu içermez.
 • Gerçek lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
 • Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
 • Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazanmasını sağlar. Toprağın tekstürünü düzenler.
 • %100ganiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz. Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez. İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.
 • Yakma özelliği yoktur. Direk kök ile veya tohum ile temas ettirilebilir.
 • Bitkilerde don etkisini azaltır. Yaprak uygulamalarında fotosentezi hızlandırır.
 • SOLUCANCA  %100 Organik Solucan Gübresi nin kullanıldığı alanlarda bitkilerin sağlıklı gelişmesi sağlanır. Çiçek ve meyve oluşumunu sinop solucan gübresi destekler.
 • Bitkide fotosentezi hızlandırarak yeşil aksam kalitesini sağlar.
 • Meyve verimini ve kalitesini arttırır.